Węzły ciepłownicze

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. dostarcza na terenie miasta Konina ciepło do 2327 węzłów cieplnych, z czego 1516 węzły są własnością odbiorców indywidualnych. Pozostałe 811 węzłów dostarcza energię cieplną do ogrzewania placówek oświatowych, służby zdrowia, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, placówek handlowych i produkcyjnych. W tych obiektach własność MPEC-Konin stanowi 486 węzłów, z których wszystkie wyposażone są w automatykę pogodową reagującą na zmiany temperatury zewnętrznej, a część z nich posiada system telemetrii. Pozwala to na utrzymanie wysokiego komfortu ogrzewania pomieszczeń i szybką reakcję na zaistniałe usterki. Wszystkie węzły cieplne są wyposażone w ciepłomierze pozwalające na precyzyjne rozliczanie ilości dostarczonego do odbiorcy ciepła, a duża część z nich została włączona w system zdalnego odczytu i monitoringu. Zastosowanie w węzłach cieplnych MPEC – Konin energooszczędnych pomp obiegowych o zmiennej wydajności stanowi obok automatyki pogodowej kolejny element ograniczający zbędne straty energii cieplnej dla Dostawcy i źródło oszczędności zużycia ciepła dla odbiorcy.

Ilość wezłów cieplnych
Ilość wezłów cieplnych przyłączonych do sieci nr 1 w Koninie w latach 1976-2018 [szt.]