Struktura paliw

Informacja o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła oraz wpływie wytwarzania tej energii na środowisko w 2022r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007r. (Dz. U. z 2007rr. Nr 16, poz. 92, par. 23) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, MPEC-Konin Sp. z o.o. na podstawie danych uzyskanych od producentów ciepła, podaje informacje o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2022r. oraz wpływie wytwarzania tej energii na środowisko.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. sprzedaje ciepło swoim odbiorcom, które jest produkowane w trzech źródłach, Elektrowni Konin, Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych potocznie zwanym Spalarnią i lokalnej Kotłowni Cukrownia Gosławice. Poniżej przedstawiono informacje o strukturze zastosowanych paliw do produkcji ciepła i ich wpływie na środowisko w zakresie wielkości emisji. 

A Elektrownia Konin
W 2022 roku właściciel Elektrowni Konin - ZE PAK S.A. przekształcił się w PAK-PCE Biopaliwa i Wodór Sp. z o.o., w związku z powyższym dane poniżej podzielone są na dwa okresy. ZE PAK podał dane za I półrocze, natomiast PAK-PCE za II półrocze 2022r. 

1. Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2022r

a) Od 01-01-2022 do 30-06-2022 wytwarzane w ZE PAK.

L.p.

Źródło energii

Udział procentowy (%)

1.

Odnawialne źródła energii-biomasa

99,78

2.

Inne

0,22

   

razem

100,00b) Od 01-07-2022 do 31-12-2022 wytwarzane w PAK-PCE.

L.p.

Źródło energii

Udział procentowy (%)

1.

Odnawialne źródła energii-biomasa

99,93

2.

Inne

0,07

   

razem

100,00

 

2. Informacja o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia ciepła w 2022r.

a) Od 01-01-2022 do 30-06-2022 wytwarzane w ZE PAK.

L.p

Miejsce w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

Mg/GJ

1.

www.zepak.com.pl

Biomasa

0,13614

0,000001

0,00008

0,000004

-

razem

0,13614

0,000001

0,00008

0,000004

-

b) Od 01-07-2022 do 31-12-2022 wytwarzane w PAK-PCE.

L.p

Miejsce w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

Mg/GJ

1.

www.zepak.com.pl

Biomasa

0,13943

0,000004

0,00007

0,000002

-

razem

0,13943

0,000004

0,00007

0,000002

-


B
Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych-Spalarnia

1 Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2022r.

L.p.

Źródło energii

Udział procentowy (%)

1.

Zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 oraz inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów o kodzie 19 12 12

100

razem

100

 

Informacja o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia ciepła w 2022r.

L.p

Miejsce w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

Mg/GJ

1.

Dane dotyczące emisji są udostępnione do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.mzgok.konin.pl/parametry-emisji

Zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 oraz inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów o kodzie 19 12 12

0,10595

0,000009899

0,000074577

0,000000681

-

 

Kotłownia Cukrownia Gosławice

1 Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2022.

L.p.

Źródło energii

Udział procentowy (%)

1.

Węgiel kamienny-Ekogroszek

100

razem

100


Informacja o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia ciepła w 2022r.

L.p

Miejsce w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

Mg/GJ

1.

Strona internetowa MPEC-Konin

Węgiel kamienny

0,0978144

0,0003920

0,0000980

0,0011761

-