Struktura paliw

Informacja o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła oraz wpływie wytwarzania tej energii na środowisko w 2018r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007r. (Dz. U. z 2007rr. Nr 16, poz. 92, par. 23) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, MPEC-Konin Sp. z o.o. na podstawie danych uzyskanych od producentów ciepła, podaje informacje o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2018r. oraz wpływie wytwarzania tej energii na środowisko.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. sprzedaje ciepło swoim odbiorcom, które jest produkowane w trzech źródłach, Elektrowni Konin, Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych potocznie zwanym Spalarnią i lokalnej Kotłowni Cukrownia Gosławice. Poniżej przedstawiono informacje o strukturze zastosowanych paliw do produkcji ciepła i ich wpływie na środowisko w zakresie wielkości emisji.

A Elektrownia Konin

1. Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2018r.

L.p.

Źródło energii

Udział procentowy (%)

1.

Odnawialne źródła energii-biomasa

63,42

2.

Węgiel brunatny

36,28

3.

inne

0,30

razem

100,00

 

2. Informacja o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia ciepła w 2018r.

L.p

Miejsce w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

Mg/GJ

1.

www.zepak.com.pl

Węgiel brunatny

0,13531

0,00047

0,00025

0,00002

-

2.

www.zepak.com.pl

Biomasa

0,12177

0,000001

0,0001

0,000003

-

razem

0,12670

0,00017

0,00016

0,00001

-


B
Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych-Spalarnia

1 Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2018r.

L.p.

Źródło energii

Udział procentowy (%)

1.

Zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 oraz inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów o kodzie 19 12 12

100

razem

100

 

Informacja o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia ciepła w 2018r.

L.p

Miejsce w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

Mg/GJ

1.

Wyniki emisji są udostępnione do wiadomości publicznej na elektronicznej tablicy emisyjnej, zamontowanej przy wjeździe na teren Zakładu

Zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 oraz inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów o kodzie 19 12 12

Zakład nie jest zobowiązany do prowadzenia pomiarów emisji w zakresie CO2

0,00001196

0,00007060

0,0000013

-

 

Kotłownia Cukrownia Gosławice

1 Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2018r.

L.p.

Źródło energii

Udział procentowy (%)

1.

Węgiel kamienny-Ekogroszek

100

razem

100


Informacja o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia ciepła w 2017r.

L.p

Miejsce w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

Mg/GJ

1.

Strona internetowa MPEC-Konin

Węgiel kamienny

0,00009

0,00024

0,00007

0,00083

-