Struktura paliw

Informacja o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła oraz wpływie wytwarzania tej energii na środowisko w 2021r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007r. (Dz. U. z 2007rr. Nr 16, poz. 92, par. 23) w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych, MPEC-Konin Sp. z o.o. na podstawie danych uzyskanych od producentów ciepła, podaje informacje o strukturze paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2021r. oraz wpływie wytwarzania tej energii na środowisko.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Konin Sp. z o.o. sprzedaje ciepło systemowe swoim odbiorcom, które jest produkowane w trzech źródłach, Elektrowni Konin, Zakładzie Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych potocznie zwanym Spalarnią i lokalnej Kotłowni Cukrownia Gosławice. Poniżej przedstawiono informacje o strukturze zastosowanych paliw do produkcji ciepła i ich wpływie na środowisko w zakresie wielkości emisji. 

A Elektrownia Konin

1. Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2021r.

L.p.

Źródło energii

Udział procentowy (%)

1.

Odnawialne źródła energii-biomasa

99,36

2.

Węgiel brunatny i olej opałowy lekki

0,64

   

razem

100,00

 

2. Informacja o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia ciepła w 2021r.

L.p

Miejsce w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

Mg/GJ

1.

www.zepak.com.pl

Węgiel brunatny

0,11866

0,00164

0,00022

0,00011

-

2.

www.zepak.com.pl

Biomasa

0,12772

0,000001

0,00009

0,000004

-

razem

0,12766

0,00001

0,00010

0,000005

-


B
Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych-Spalarnia

1 Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2021r.

L.p.

Źródło energii

Udział procentowy (%)

1.

Zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 oraz inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów o kodzie 19 12 12

100

razem

100

 

Informacja o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia ciepła w 2021r.

L.p

Miejsce w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

Mg/GJ

1.

Wyniki emisji są udostępnione do wiadomości publicznej na elektronicznej tablicy emisyjnej, zamontowanej przy wjeździe na teren Zakładu

Zmieszane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 oraz inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów o kodzie 19 12 12

0,4456888

0,0000466

0,0003654

0,0000021

-

 

Kotłownia Cukrownia Gosławice

1 Struktura paliw pierwotnych zużywanych do wytwarzania ciepła w 2021.

L.p.

Źródło energii

Udział procentowy (%)

1.

Węgiel kamienny-Ekogroszek

100

razem

100


Informacja o wpływie wytworzenia ciepła na środowisko w zakresie wielkości emisji dla poszczególnych paliw i innych nośników energii pierwotnej zużywanych do wytworzenia ciepła w 2021r.

L.p

Miejsce w którym dostępne są informacje o wpływie wytwarzania ciepła na środowisko

Rodzaj paliwa

CO2

SO2

NOx

Pyły

Odpady radioaktywne

Mg/GJ

1.

Strona internetowa MPEC-Konin

Węgiel kamienny

0,0977793

0,0003511

0,0000878

0,0011411

-