Sieci ciepłownicze

Dążąc do ograniczenia strat ciepła na przesyle i zoptymalizowania pracy sieci, MPEC – Konin od 1992 roku systematycznie wymienia stare sieci kanałowe na nowocześniejsze – preizolowane, często o mniejszych średnicach (likwidacja przewymiarowania sieci) i krótszych odcinkach. Długość sieci ciepłowniczych eksploatowanych przez Spółkę:

sieć nr 1 - 159,8 km
sieć nr 2 -     2,0 km
łącznie      161,8 km

z czego ponad 88 km to sieci preizolowane, co stanowi 54,6%. Eksploatowana sieć magistralna jest siecią napowietrzną, kanałową i preizolowaną. Niekorzystne ukształtowanie sieci oraz jej duża rozpiętość (odległość od źródła do Osiedla Sikorskiego wynosi ok.16,5 km) stanowi problem eksploatacyjny pokonywany przez służby techniczne MPEC – Konin realizujące bezawaryjną i ciągłą dostawę ciepła.

Długość sieci
Długość eksploatowanej sieci ciepłowniczej nr.1 m. Konina w latach 1976-2019 [km]

 

Wzrost długości sieci cieplnej wiązał się bezpośrednio z nowymi obiektami ,a więc także wzrostem kubatury ogrzewanych zasobów mieszkaniowych

Wzrost kubatury ogrzewanych obiektów
Wzrost kubatury ogrzewanych obiektów w Koninie na tle zakupu energii cieplnej w źródle