Sieci ciepłownicze

Dążąc do ograniczenia strat ciepła na przesyle i zoptymalizowania pracy sieci, MPEC – Konin od 1992 roku systematycznie wymienia stare sieci kanałowe na nowocześniejsze – preizolowane, często o mniejszych średnicach (likwidacja przewymiarowania sieci). Długość sieci ciepłowniczych eksploatowanych przez Spółkę wynosi ok. 165,1 km, z czego ponad 85 km to sieci preizolowane, co stanowi 51,7%. Eksploatowana sieć magistralna jest siecią napowietrzną, kanałową i preizolowaną. Niekorzystne ukształtowanie sieci oraz jej duża rozpiętość wynosząca w linii prostej od źródła do Osiedla Sikorskiego ok. 18 km stanowi problem eksploatacyjny pokonywany przez służby techniczne MPEC – Konin realizujące bezawaryjną i ciągłą dostawę ciepła.

Długość sieci
Długość eksploatowanej sieci ciepłowniczej nr.1 m. Konina w latach 1976-2018 [km]

 

Wzrost długości sieci cieplnej wiązał się bezpośrednio z nowymi obiektami ,a więc także wzrostem kubatury ogrzewanych zasobów mieszkaniowych

Wzrost kubatury ogrzewanych obiektów
Wzrost kubatury ogrzewanych obiektów w Koninie na tle zakupu energii cieplnej w źródle