Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin  Sp. z o.o.
z siedzibą ul. Gajowa 1, 62-510 Konin,
tel. 63 249 73 00, fax: 63 249 73 29

tel. sekr. 63 249 73 00, kom. 667 600 020, e-mail: sekretariat@mpec.konin.pl, www.mpec.konin.pl
Nr KRS: 0000084967, Nr REGON: 310013652, NIP: 665-000-11-54,

 

Kogo szukamy?  Operator - Monter   

Dlaczego warto do Nas dołączyć?     

 • gwarantujemy stabilne zatrudnienie - umowa o pracę poprzedzona okresem próbnym od  października 2023 r.,
 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy, praca w systemie zmianowym,
 • wynagrodzenie: wg Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy,
 • atrakcyjne dodatki: benefity socjalne, pracowniczy program emerytalny,
 • wsparcie w okresie wdrażania się w obowiązki na stanowisku.


Czego oczekujemy od Ciebie?

 • wykształcenia: minimum średnie techniczne (energetyka, mechaniczne),
 • stosownych uprawnień: aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
  na stanowisku Eksploatacji Grupa 2
 • umiejętności: podejmowania decyzji, pracy w zespole,
 • sumienności, terminowości, rzetelności w wykonywaniu obowiązków.
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

Zakres obowiązków:

 • nadzorowanie pracy i obsługa urządzeń ciepłowni w zakresie mechaniki i elektryki przemysłowej, napędów i systemów kontrolno-pomiarowych,
 • zabezpieczanie urządzeń w przypadku awarii,
 • kontrolowanie działania urządzeń sieci cieplnych,
 • prowadzenie przeglądów i działań prewencyjnych,
 • prowadzenie zapisów pracy oraz raportowanie,
 • udział w remontach,

Miejsce wykonywania pracy – Konin.

Pozostałe informacje:

Zainteresowane osoby spełniające powyższe wymagania prosimy o złożenie aplikacji tj.  listu motywacyjnego, Curriculum Vitae, Klauzuli informacyjnej i klauzuli zgody dla kandydatów do pracy w Siedzibie Spółki, Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Sekretariat),
ul. Gajowa 1 w Koninie lub przesłanie na adres email: sekretariat@mpec.konin.pl w terminie do dnia 
31 sierpnia 2023 r.  

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę  kwalifikacyjną

Kontakt: 

Kierownik Działu Eksploatacji  – K. Nowak, tel. 63 249 74 08, email: knowak@mpec.konin.pl
Z-ca Kierownika działu Eksploatacji – M.Pawlak, tel. 63 249 74 02, email: mapawlak@mpec.konin.pl