Plany inwestycyjne

Plany inwestycyjne  przyjęte na rok 2020

W celu zapewnienia ciągłości i pewności dostaw ciepła dla odbiorców, MPEC – Konin Sp. z o.o. planuje wykonać w 2020 roku budowę nowych i przebudowę wyeksploatowanych kanałowych sieci ciepłowniczych na preizolowane oraz rozbiórkę cieci ciepłowniczej  w rejonach:

  1. od ul. Górniczej przez AL. 1-go Maja, Plac Górnika do ul. Bydgoskiej - przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej,
  2. od ul. Grunwaldzka, Trasa Warszawska, Wał Tarejwy - rozbiórka sieci ciepłowniczej,
  3. Stromej, Poznańskiej i Dworcowej - budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej,
  4. od ul. Bydgoskiej do ul. Poznańskiej - budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej,
  5. oś. Legionów (ul. Błaszaka) - przebudowa przyłącza ciepłowniczego do Przedszkola,
  6. Przemysłowej - część zachodnia od strony torowiska (osiedle Niesłusz) - przebudowa sieci ciepłowniczej,
  7. 11 Listopada 2 – 6 - przebudowa sieci ciepłowniczej,
  8. Półwiejskiej (oś. Międzylesie) - budowa sieci ciepłowniczej,
  9. Wojska Polskiego (rejon budynków 22 i 33) - przebudowa sieci i przyłącza ciepłowniczego

W ramach kontynuacji inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich w pięciu budynkach mieszkalnych wielorodzinnych węzły ciepłownicze jednofunkcyjne zostaną rozbudowane o układ przygotowujący ciepłą wodę użytkową.

Dla polepszenia jakości dystrybucji ciepła MPEC Konin Sp. z o.o. będzie kontynuować modernizację systemu AMR  tj. automatycznego odczytu ciepłomierzy. Ponadto prowadzone będą prace przygotowawcze dla zadań inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w latach następnych.  

Tak jak w latach ubiegłych wykonywane będą nowe przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej m.in. obiektów przy ulicach: Wojska Polskiego, Kościuszki, Kuratowskiej, Pietrygi i Topazowej.

 

Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina lata 2018 - 2021

W ramach przebudowy sieci ciepłowniczej w latach 2018–2021 MPEC-Konin wykona 15 zadań w zakresie średnic od Dn 40 mm do Dn 1000 mm. Główna lokalizacja robót to lewobrzeżna część Konina, w tym m.in. w ulicach: Grunwaldzka, Żwirki i Wigury, Wodna, Reformacka, Świętojańska, Kościuszki, Zagórowska, Parowa, Szpitalna, Bema, Kolska, Warszawska. W prawobrzeżnej części miasta roboty realizowane będą w rejonie ulic Hurtowej, Poznańskiej, Górniczej, al. 1-go Maja, pl. Górnika, Bydgoskiej i Dworcowej. Łączna długość sieci objętej projektami technicznymi wynosi około 10 km. Przebudowa systemu ciepłowniczego Konina spowoduje jego optymalizację, tzn. dostosowanie przewymiarowanych sieci magistralnych (głównie napowietrznych) i rozdzielczych do aktualnych potrzeb. Realizacja pozwoli na: zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o ok. 39 000 GJ w ciągu roku, spadek emisji gazów cieplarnianych o ok. 6,5 Mg/rok; poprawi hydraulikę sieci ciepłowniczej oraz skróci czas dopływu wody ciepłowniczej do najdalej oddalonych od źródeł ciepła odbiorców.  Ponadto zostanie zlikwidowana m.in. napowietrzna magistrala ciepłownicza na odcinku od ul. Spółdzielców (rejon Kauflandu) do osiedla Piłsudskiego (rejon Szpitala), co poprawi dodatkowo walory estetyczne terenów, przez które obecnie sieć przebiega.