Oferta na wykonanie i montaż węzła ciepłowniczego kompaktowego dla domów jednorodzinnych o powierzchni grzewczej do 300 m2.

MPEC - KONIN Sp. z o.o. oferuje wykonanie i montaż węzłów  ciepłowniczych jedno i dwufunkcyjnych  wraz z niezbędnymi projektami technicznymi i uzgodnieniami.
Przez węzeł cieplny rozumie się połączone ze sobą urządzenia służące do zmiany parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza  cieplnego.

W szczególności  urządzenia te obejmują:
 - wymienniki ciepła wraz z osprzętem,
 - zespół pomp,
 - aparaturę kontrolno - pomiarową i regulacyjną węzła cieplnego,
 - zespół rurociągów z osprzętem technologicznym,
 - zasilanie elektryczne z rozdzielnią elektryczną.

Węzeł cieplny 2 funkcyjny (na potrzeby ogrzewania budynku oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej)  wyposażony jest standardowo w :

 • wysokowydajne płytowe, lutowane wymienniki ciepła,
 • dla potrzeb ciepłej wody użytkowej w automatykę bezpośredniego działania i pompę cyrkulacyjną oraz zasobnik ciepłej wody o pojemności 140 litrów bez grzałki elektrycznej,
 • dla potrzeb centralnego ogrzewania węzeł wyposażony jest w:
  - regulator pokojowy dla obiektów mieszkalnych jako element automatyki do sterowania pracą węzła cieplnego wraz z instalacją centralnego ogrzewania,
  Zastosowane rozwiązanie umożliwia programowanie temperatury wewnętrznej budynku w ciągu doby  pozwalając wpływać na zużycie energii cieplnej, a tym samym przyczyniać się do zmniejszenia opłat za ciepło oraz zwiększenia komfortu w korzystaniu z ciepła,
 • magnetyzer montowany na przewodzie wody wodociągowej chroniący instalację i wymienniki przed zjawiskiem osadzania się kamienia kotłowego („zarastanie rur”), nie wpływając na zmianę składu chemicznego wody,
 • pompę obiegową centralnego ogrzewania z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej,
 • węzeł  cieplny jest wykonany na płycie montażowej.

Węzeł cieplny 1 funkcyjny (na potrzeby ogrzewania budynku) wyposażony jest standardowo w :

 • wysokowydajny płytowy, lutowany wymiennik ciepła.
 • dla potrzeb centralnego ogrzewania węzeł wyposażony jest w:
  - regulator pokojowy dla obiektów mieszkalnych jako element automatyki do sterowania pracą węzła cieplnego wraz z instalacją centralnego ogrzewania.
  Zastosowane rozwiązanie umożliwia programowanie temperatury wewnętrznej budynku w ciągu doby  pozwalając  wpływać na zużycie energii cieplnej, a tym samym przyczyniać się do zmniejszenia opłat za ciepło oraz zwiększenia komfortu w korzystaniu z ciepła.
 • pompę obiegową centralnego ogrzewania z elektroniczną regulacją prędkości obrotowej.
 • węzeł cieplny jest wykonany na płycie montażowej.

Na życzenie klienta MPEC- Konin Sp. z o.o. może wykonać dodatkowe prace oraz wyposażyć węzeł cieplny w dodatkowe elementy tj.:

 • obudowę w formie szafki stalowej (malowanej proszkowo),
 • izolację  cieplną otulinami termoizolacyjnymi zespołu rurociągów, armaturę, wymienniki ciepła,
 • izolację cieplną otulinami termoizolacyjnymi zespołu rurociągów wykonanych w pomieszczeniu węzła,
 • montaż węzła u klienta wraz z podłączeniem do wszystkich instalacji (uzgadnia się w trakcie wizji lokalnej),
 • demontażu istniejącego węzła,

Ceny węzłów cieplnych ustalane są indywidualnie na podstawie zleconego zakresu robót oraz  zastosowanych materiałów i urządzeń, które uzgadniane są indywidualnie w czasie wizji lokalnej:

 Informacje dodatkowe:

a)  gwarancja na zamontowane urządzenia będzie zgodna z gwarancją producenta, natomiast na robociznę wynosi 24 miesiące.

b)  termin realizacji wynosi do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

c) wyposażenie dodatkowe węzła i jego wycena realizowana jest wg indywidualnych uzgodnień.

d)   do ceny netto (zł) zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- 8% dla budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym o pow. do 150 m2.

Budynki mieszkalne jednorodzinne o pow. do 300 m2, z wyłączeniem lokali użytkowych.

- 23% obowiązuje w pozostałych przypadkach.

e) oferujemy również wykonanie projektu technicznego węzła cieplnego wg indywidualnych uzgodnień.  


Wszelkich wyjaśnień w sprawie zlecenia udzieli:

Kierownik Działu Wykonawstwa  Krzysztof Olejnik pod nr telefonu 63 24-97-426,  kolejnik@mpec.konin.pl, od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1430.