O projekcie


Projekt

Przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie

Beneficjent

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o.

Zakres projektu

Przebudowa sieci ciepłowniczej w ul. Leśnej, likwidacja węzłów grupowych i sieci niskoparametrowych, budowa węzłów ciepłowniczych indywidualnych, budowa i przebudowa sieci wysokoparametrowych w ramach likwidacji węzłów grupowych na os. Zatorze i ul. Piłsudskiego. Zlikwidowanych zostanie łącznie 8 węzłów grupowych, a w ich miejsce powstanie 29 węzłów indywidualnych.  Łączna długość sieci objętej projektem wynosi 2,42 km, w tym długość sieci zmodernizowanej 1,15 km, a długość sieci wybudowanej 1,27 km.

Cel projektu

Zmniejszenie strat ciepła w procesie jego dystrybucji poprzez rozgrupowanie węzłów grupowych i likwidację sieci ciepłowniczych niskoparametrowych oraz przebudowę/budowę sieci wysokoparametrowych.

Wskaźniki bezpośredniego rezultatu

  • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej 0 2 730,33 GJ w ciągu roku,
  • spadek emisji gazów cieplarnianych o 1 060,55 Mg/rok.

Czas realizacji

2020-2023

Całkowity koszt realizacji projektu

  • 6 035 990,53 PLN 

Dofinansowanie projektu z UE

  • 4 126 757,96 PLN 
  • Projekt dotyczący przebudowy węzłów grupowych jest finansowany w ramach  działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie Emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.