Misja firmy

Nadrzędnym celem działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest ciągła i niezawodna dostawa ciepła systemowego. Dajemy temu wyraz w naszej misji, która brzmi:

"Ogrzej się w kręgu naszego ciepła"

Wyrażamy w ten sposób orientację na spełnienie potrzeb, oczekiwań i wymagań naszych Klientów, a w swojej codziennej działalności dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić pełną satysfakcję Klientom. Dążymy do umacniania stabilnej pozycji wytwórcy i dystrybutora ciepła jako niezawodnego i godnego zaufania partnera w pełni spełniającego oczekiwania Klienta, ciągle podnoszącego jakość świadczonych wyrobów i usług w warunkach przyjaznych dla środowiska przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy.

 

Zobowiązujemy się realizować powyższe cele poprzez:

  • dbałość o stan i rozbudowę systemu ciepłowniczego,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw ciepła do odbiorców oraz standardów jakościowych określonych w umowach,
  • doskonalenie poziomu obsługi Klienta,
  • dbałość o konkurencyjność ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników i rozwijanie przekonania, że każdy pracownik ma istotny wpływ na jakość świadczonych usług,
  • identyfikowanie zagrożeń występujących na stanowiskach pracy, ocenianie związanego z nim ryzyka zawodowego oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym dla stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • spełnianie wymagań prawnych i innych wymagań,odnoszących się do zidentyfikowanych aspektów środowiskowych,
  • podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko.
  • uwzględnienie roli pracowników i ich angażowanie do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy orazo chrony środowiska. 

Zobowiązujemy się realizować powyższe cele poprzez: Zarząd MPEC-KONIN Sp. z o.o. deklaruje stosowanieo dpowiednich metod i organizacji pracy, a także zapewnienie zasobów dla efektywnej realizacji polityki firmy. Zobowiązujemy się również do spełnienia wymagań przepisów prawnych, wymagań naszych klientów oraz ciągłego doskonalenia.