Ceny źródeł ciepła - Miasto Konin

Okres obowiązywania: od 01.11.2020

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Netto Brutto
1. Cena za zamówioną moc cieplną roczna
zł/MW/rok
124 268,71 152 850,51
rata miesięczna 
zł/MW/m-c
10 355,73 12 737,55
2. Cena ciepła zł/GJ 29,63 36,44

3.

Cena nośnika zł/m3 6,87 8,45

 

 

Okres obowiązywania: od 03.08.2020

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Netto Brutto
1. Cena za zamówioną moc cieplną roczna
zł/MW/rok
124 268,71 152 850,51
rata miesięczna 
zł/MW/m-c
10 355,73 12 737,55
2. Cena ciepła zł/GJ 29,70 36,53

3.

Cena nośnika zł/m3 6,87 8,45

 

 

Okres obowiązywania: od 01.03.2020

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Netto Brutto
1. Cena za zamówioną moc cieplną roczna
zł/MW/rok
122 491,65 150 664,73
rata miesięczna
zł/MW/m-c
10 207,64 12 555,40
2. Cena ciepła zł/GJ 29,64 36,46

3.

Cena nośnika zł/m3 6,87 8,45

 

Okres obowiązywania: od 01.11.2019

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Netto 
/bez VAT/
Brutto 
/z VAT/
1. Cena za zamówioną moc cieplną roczna
zł/MW/rok
115 949,65 142 618,07
rata miesięczna
zł/MW/m-c
9 662,47 11 884,84
2. Cena ciepła zł/GJ 28,68 35,28
3. Cena nośnika zł/m3 6,59

8,11