Komunikat dotyczący częściowego zniesienia ograniczeń w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Zarząd Spółki MPEC-Konin podjął decyzję o częściowym zniesieniu  ograniczeń obowiązujących pracowników i klientów Spółki w związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii.

Z dniem 1 czerwca 2020r.:

  1. Otwarta zostaje w Siedzibie Spółki Kasa z zastrzeżeniem obowiązkowego używania przez osoby maseczek lub przyłbic, rękawiczek lub przeprowadzania dezynfekcji rąk.
  2. Obsługa klientów w Siedzibie Spółki przez pracowników Biura Obsługi Klienta z zastrzeżeniem, że rozmowy bezpośrednie prowadzone będą w pomieszczeniu nr 29 lub Sali nr 22.
  3. Realizacja usług wykonywanych przez Dział Eksploatacji, Dział Wykonawstwa oraz Dział Techniczny na rzecz klientów Spółki prowadzona będzie z zastrzeżeniem stosowania środków ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica, rękawiczki) łącznie ze sprawdzeniem wnioskującego o wykonanie usługi czy jest objęty kwarantanną.
  4. Przyjmowanie interesantów z zewnątrz i organizowanie narad w Siedzibie Spółki odbywać się będzie w Sali 22 lub Sali 107 z zastrzeżeniem przeprowadzenia dezynfekcji mebli po zakończonej rozmowie i zachowania w ich trakcie  1,5 m odstępu między osobami.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość