Komunikat w sprawie stosowania średniej ceny wytwarzania z rekompensatą w kotłowni na osiedlu Cukrownia Gosławice. Obowiązuje od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r.

Szanowni Państwo

Informuję, że w okresie od 1 października 2022 roku do 30 kwietnia 2023 r. obowiązywać będzie dla uprawnionych odbiorców ciepła z grupy taryfowej A5 „średnia cena wytwarzania z rekompensatą”  w kotłowni nr 1 zlokalizowanej na osiedlu Cukrownia Gosławice w Koninie. Podstawą zmian są zapisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967). Zastosowany cennik dotyczy uprawnionych odbiorców wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, którzy wypełnili obowiązki wynikające z jej treści.

KOTŁOWNIA NR 1 w Łężynie
Ceny wytwarzania ciepła obowiązujące w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dn. 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw /Dz. U. 2022, poz. 1967/


Prezes Zarządu
MPEC - Konin Sp. z o.o.
Sławomir Lorek