Komunikat w sprawie nowych cen ciepła od 9 sierpnia 2022r.

Szanowni Państwo

Informuję, że od 9 sierpnia 2022r. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. (dostawca ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Koninie) wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła.
Taryfa MZGOK Sp. z o.o. została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 5 lipca 2022r. nr OPO.4210.42.2022.MŻK i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło Nr 414 (1674).
W związku z tym, od 9 sierpnia 2022r. dla odbiorców ciepła z grup taryfowych A1, A2, A3 i A4 obowiązywać będą następujące ceny ciepła:

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary

Netto
/bez VAT/

Brutto
/z 5% VAT/
1. Cena za zamówioną moc cieplną roczna
zł/MW/rok
125 851,26 132 143,82
rata miesięczna
zł/MW/m-c
10 487,61 11 011,99
2. Cena ciepła zł/GJ 31,64 33,22

3.

Cena nośnika zł/m3 6,93 7,28

Stawki opłat za usługi przesyłowe pozostają bez zmian.
Średni wzrost cen ciepła dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej nr 1 w Koninie od 9 sierpnia 2022r. wynosi 0,59%, co skutkować będzie średnioroczną podwyżką łącznych kosztów dostawy ciepła o 0,38%.

 
Prezes Zarządu
MPEC - Konin Sp. z o.o.
Sławomir Lorek