Komunikat w sprawie nowych cen ciepła od 3 sierpnia 2020r.

Szanowni Państwo

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. informuje, że od 3 sierpnia 2020r.  Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła.

W związku z tym, dla odbiorców ciepła z grup taryfowych A1, A2, A3 i A4 od  3 sierpnia 2020r. obowiązują nowe ceny za zamówioną moc cieplną  i za ciepło, według poniższej tabeli:

L.p. Wyszczególnienie Jednostka miary Netto Brutto
1. Cena za zamówioną moc cieplną roczna
zł/MW/rok
124 268,71 152 850,51
rata miesięczna 
zł/MW/m-c
10 355,73 12 737,55

2.

Cena ciepła zł/GJ 29,70 36,53


Zmiana cen będzie skutkować dla odbiorców ciepła średnioroczną podwyżką łącznych kosztów ogrzewania  od 01-08-2020r.  o 0,43%.

Prezes Zarządu

MPEC - Konin Sp. z o.o.

Sławomir Lorek