Działania po ogłoszeniu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2


K O M U N I K A T

dotyczący działań po ogłoszeniu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w okresie od dnia 23 marca 2020 r. do odwołania, Miejskie  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o. o. jako strategiczna spółka na terenie miasta Konina w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła wprowadza ograniczenia funkcjonowania Spółki.

Zarząd Spółki podjął decyzję o całkowitym ograniczeniu osobistego kontaktu z Biurem Obsługi Klienta, Działem Technicznym, Działem Eksploatacji i Wykonawstwa. Nie ma  możliwości załatwiania spraw, które wymagałyby osobistej wizyty w obiektach Spółki, w tym również możliwości uiszczenia opłat w kasie Spółki przy ul. Gajowej 1. 

Za wyjątkiem sytuacji awaryjnych wstrzymane jest wykonywanie wszystkich zgłoszeń i usług u klientów Spółki wymagających bezpośredniego kontaktu. W celu załatwienia niezbędnych spraw pozostaje możliwość kontaktu telefonicznego oraz drogą e-mailową. Wszystkie konieczne numery telefonów są zamieszczone na stronie internetowej Spółki www.mpec.konin.pl

Zarząd i Kierownictwo Spółki informuje, że  zaistniała sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw ciepła.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.


N U M E R Y  T E L E F O N Ó W

Sekretariat:      

tel. 63 249 73 00, fax: 63 249 73 29

e-mail: sekretariat@mpec.konin.pl

Obsługa klienta:

tel. 63 249 74 42

Rozliczanie z odbiorcami ciepła:      

tel. 63 249 74 40 

Kierownik Działu Marketingu i Obsługi Klienta:

tel. 63 249 74 44

Kierownik Działu Eksploatacji:

tel. 63 249 74 08

Dyspozytor sieci:

tel. 63 249 74 00, kom: 667 600 040

Dyspozytor Sieci pełni całodobowy dyżur, przyjmuje zgłoszenia
o awariach oraz braku parametrów.