Komunikaty

Komunikat w sprawie zmian cen ciepła od dnia 1 października 2023 roku

Więcej...

Komunikat w sprawie zmian cen ciepła od dnia 9 sierpnia 2023 roku

Więcej...

Komunikat w sprawie zmian cen ciepła od dnia 1 lipca 2023 roku

Więcej...

Komunikat dla odbiorców ciepła dostarczanego przez MPEC-Konin Sp. z o.o. siecią nr 1.

Więcej...

Komunikat dla odbiorców (sieć nr 1) w sprawie nowych cen ciepła obowiązujących od 1 marca 2023 r. - nieobowiązujący

Więcej...

Komunikat dla odbiorców (sieć nr 2 – os. Cukrownia Gosławice) w sprawie nowych cen ciepła obowiązujących od 1 marca 2023 r.

Więcej...

Komunikat dla odbiorców ciepła - dotyczy barwienia nośnika ciepła w sieci ciepłowniczej miasta Konina.

Więcej...

Komunikat w sprawie nowej taryfy dla ciepła MPEC-Konin Sp. z o.o. od 05 stycznia 2023r.

Więcej...