Komunikaty dla odbiorców

Komunikat w sprawie nowych cen ciepła od 9 sierpnia 2024 r.

Więcej...

Komunikat dla uprawnionych odbiorców ciepła systemowego na osiedlu Cukrownia Gosławice

Więcej...

Komunikat w sprawie nowej taryfy dla ciepła MPEC-Konin Sp. z o.o. od 1 lipca 2024r.

Więcej...

Komunikat w sprawie wydłużenia okresu wsparcia odbiorców ciepła – dot. uprawnionych odbiorców ciepła systemowego z kotłowni na osiedlu Cukrownia Gosławice

Więcej...

Zakończenie zaliczkowego okresu rozliczeń za ciepło

Więcej...

Komunikat w sprawie nowej taryfy na wytwarzanie ciepła w kotłowni na osiedlu Cukrownia Gosławice od 1 stycznia 2024 r.

Więcej...

Komunikat - korekty faktur

Więcej...

Komunikat dla odbiorców ciepła z sieci nr 1 w Koninie – zasady rozliczania zaliczek za ciepło.

Więcej...