Komunikaty dla odbiorców

Komunikat - korekty faktur

Więcej...

Komunikat dla odbiorców ciepła z sieci nr 1 w Koninie – zasady rozliczania zaliczek za ciepło.

Więcej...

Komunikat w sprawie zmian cen ciepła od dnia 1 października 2023 roku

Więcej...

Komunikat w sprawie zmian cen ciepła od dnia 9 sierpnia 2023 roku

Więcej...

Komunikat w sprawie zmian cen ciepła od dnia 1 lipca 2023 roku

Więcej...

Komunikat dla odbiorców ciepła dostarczanego przez MPEC-Konin Sp. z o.o. siecią nr 1.

Więcej...

Komunikat dla odbiorców (sieć nr 1) w sprawie nowych cen ciepła obowiązujących od 1 marca 2023 r. - nieobowiązujący

Więcej...

Komunikat dla odbiorców (sieć nr 2 – os. Cukrownia Gosławice) w sprawie nowych cen ciepła obowiązujących od 1 marca 2023 r.

Więcej...