Jak podłączyć się do sieci

Aby podłączyć się do miejskiej sieci ciepłowniczej, należy wykonać następujące działania:

Skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta ul. Gajowa 1, tel. 63 249 74 42 , 63 249 74 44, gdzie otrzymacie Państwo informacje o możliwości oraz procedurze  przyłączenia danego obiektu do sieci.

Przed złożeniem wniosku proponujemy  (zwłaszcza w przypadku domów jednorodzinnych) zwrócić  się do firmy z zapytanie  o możliwość przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. W zapytaniu należy podać podstawowe dane obiektu tj. jego powierzchnię oraz zapotrzebowanie mocy na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody. Możliwości podłączenia zależy bowiem od odległości obiektu od sieci ciepłowniczej oraz wielkości obiektu.  

Druk wniosku  o przyłączenie  do miejskiej sieci ciepłowniczej otrzymacie Państwo na miejscu w Biurze Obsługi Klienta. Można go również pobrać i wydrukować bezpośrednio  z niniejszej strony. 

Wniosek o przyłączenie do sieci należy wypełnić i złożyć w firmie wraz z wymaganymi załącznikami. 

W terminie 30 dni od złożenia wniosku wydane zostaną warunki techniczne wraz ze szczegółowymi wytycznymi do projektowania i wykonania węzła cieplnego. Warunki są ważne przez okres dwóch lat od ich wydania. 

Równolegle z warunkami przygotowana zastanie dla  Państwa  umowa o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, w której zostaną określone warunki finansowania inwestycji oraz terminy realizacji umowy 

Za przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej pobierana jest opłata przyłączeniowa, której wysokość określa taryfa dla ciepła. Obecnie opłata przyłączeniowa zależy od średnicy oraz długości przyłącza. Aktualne warunki przyłączenia są bardzo korzystne dla nowych Odbiorców, gdyż opłata przyłączeniowa to zwykle około 20-30 procent kosztów przyłączenia. Pozostałą część inwestycji finansuje MPEC. 

uwaga: w przypadku odmowy przyłączenia na warunkach taryfowych istnieje możliwość przyłączenia na warunkach uzgodnionych między stronami, o ile pozwalają na to warunki techniczne. 

Na Państwa zlecenie nasza firma może zrealizować całość spraw organizacyjno-projektowo-wykonawczych w zakresie wykonania węzła oraz instalacji. Zaprojektujemy i wykonamy nowoczesną instalację dla zapewnienia należytego komfortu cieplnego. Zapewniamy wysoką jakość usług i konkurencyjne ceny.

Wszelkie dodatkowe informacje o możliwościach i warunkach podłączenia oraz wykonania węzła cieplnego przez MPEC - Konin Sp. z o.o. uzyskacie Państwo w Biurze Obsługi Klienta.


*Całość spraw związanych z przyłączeniem realizujemy zgodnie z Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych - Dz. U. nr 16 z 2007 r. poz. 92