Informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Uchwała Zarządu z dn. 26.04.2022 r.) MPEC-Konin Sp. z o.o. przyznana została dotacja w kwocie 51.326,10 zł na realizację projektu pn. „Wielkopolskie ciepło przyjazne środowisku – modernizacja sali edukacji ekologicznej dla Wielkopolski Wschodniej”. W wyniku jego realizacji zakupione zostanie wyposażenie tj. sprzęt multimedialny, meble oraz materiały dydaktyczne, dotyczące energii odnawialnej. Celem jest budowa postaw proekologicznych i świadomości społecznej wśród mieszkańców. Efektem ekologicznym projektu będzie liczba osób objętych projektem w liczbie 1.100.
Łączna wartość projektu wyniesie 81.470,00 zł, z czego 51.326,10 zł to dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu, a 30.143,90 zł stanowić będą środki własne.

link do WFOŚiGW w Poznaniu: https://www.wfosgw.poznan.pl/

Projekt pn. „Wielkopolskie ciepło przyjazne środowisku – modernizacja sali edukacji ekologicznej dla Wielkopolski Wschodniej”
dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu