Taryfa opłat 2021

Szanowni Państwo.

Od 1 grudnia 2021r. MPEC – Konin Sp. z o.o. wprowadza do rozliczeń z odbiorcami nową taryfę dla ciepła. Taryfa została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OPO.4210.52.2021.ASz1 z dnia 3 listopada 2021r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło Nr 386 (1116) w dniu 3 listopada 2021r. [Druk do pobrania]

Nowe stawki opłat za usługi przesyłowe od 1 grudnia 2021r. wynoszą:

L.p. Stawka opłaty Jednostka miary Grupa odbiorców
A1 A2/A3 A4 A5

1.

stawka opłaty stałej za usługę przesyłową

roczna
zł/MW/rok
netto 75 257,88 63 374,22 74 937,99 36 025,73
brutto
/z VAT/
92 567,19 77 950,29 92 173,73 44 311,65
rata miesięczna zł/MW/m-c netto 6 271,49 5 281,19 6 244,83 3 002,14
brutto
/z VAT/
7 713,93 6 495,86 7 681,14 3 692,63

2.

stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową zł/GJ netto 16,42 17,84 16,16 10,26
brutto
/z VAT/
20,20 21,94 19,88 12,62

 

 ...........................................................................................................................................

MPEC – Konin Sp. z o.o. informuje, że od dnia 6 września 2021r. wprowadza do rozliczeń z odbiorcami zasilanymi w ciepło z sieci nr 1 nowe stawki opłat za usługi przesyłowe. Zmiana taryfy MPEC-Konin spowodowana jest wyłącznie zmianą cen ciepła w źródłach należących do ZE PAK S.A. i MZGOK Sp. z o.o. w sierpniu 2021r. Spółka uzyskała zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.45.2021.ASz1 wraz z treścią zmiany taryfy została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło Nr 266 (996). [Druk do pobrania]

Nowe stawki opłat za usługi przesyłowe od 6 września 2021r. wynoszą:

L.p. Stawka opłaty Jednostka miary Grupa odbiorców
A1 A2/A3 A4

1.

stawka opłaty stałej za usługę przesyłową

roczna
zł/MW/rok
netto 72 193,46 59 892,47 73 475,97
brutto
/z VAT/
88 797,96 73 667,74 90 375,44
rata miesięczna zł/MW/m-c netto 6 016,12 4 991,04 6 123,00
brutto
/z VAT/
7 399,83 6 138,98 7 531,29

2.

stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową zł/GJ netto 15,69 16,77 15,77
brutto
/z VAT/
19,30 20,63 19,40

Nowe ceny ciepła w źródłach powodują wzrost stawek przesyłowych średnio o 1,55%.
Uwzględniając ostatnie podwyżki cen w ZE PAK S.A. oraz w MZGOK Sp. z o.o., łączne koszty dostawy ciepła do odbiorców wzrosną średnio o 3,26%.


Prezes Zarządu
MPEC - KONIN Sp. z o.o.

Sławomir Lorek

...........................................................................................................................................

Od 1 listopada 2020r.  MPEC – Konin Sp. z o.o. wprowadza do rozliczeń z odbiorcami nowe stawki opłat za usługi przesyłowe. Zostały one zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.37.2020.ASz1 z dnia 6 października 2020r., która została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło Nr 265 (598) w dniu  6 października 2020r. [Druk do pobrania]

Nowe stawki opłat za usługi przesyłowe od 1 listopada 2020r.:

L.p. Stawka opłaty Jednostka miary Grupa odbiorców
A1 A2/A3 A4 A5

1.

stawka opłaty stałej za usługę przesyłową

roczna
zł/MW/rok
netto 71 117,98 58 816,99 72 400,49 33 347,44
brutto
/z VAT/
87 475,12 72 344,90 89 052,60 41 017,35
rata miesięczna zł/MW/m-c netto 5 926,50 4 901,42 6 033,37 2 778,95
brutto
/z VAT/
7 289,60 6 028,75 7 421,05 3 418,11

2.

stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową zł/GJ netto 15,47 16,48 15,55 9,43
brutto
/z VAT/
19,03 20,27 19,13 11,60

Prezes Zarządu
MPEC - KONIN Sp. z o.o.

Sławomir Lorek