Informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (Uchwała Zarządu z dn. 21.10.2021 r.) MPEC-Konin Sp. z o.o. przyznana została dotacja w kwocie 80.000,00 zł na realizację projektu pn. „Wielkopolskie ciepło przyjazne środowisku – opracowanie i emisja filmów edukacyjnych dla Wielkopolski Wschodniej”. W wyniku jego realizacji powstaną 4 filmy z tematyki edukacji ekologicznej, których celem jest budowa postaw proekologicznych i świadomości społecznej wśród mieszkańców. Efektem ekologicznym projektu będzie liczba odtworzeń filmów edukacyjnych w ilości 10.000.
Łączna wartość projektu wyniesie 115.000,00 zł, z czego 80.000,00 zł to dotacja z WFOŚiGW w Poznaniu, 25.000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu, a 10.000,00 zł stanowić będą środki własne.

link do WFOŚiGW w Poznaniu: https://www.wfosgw.poznan.pl/

Projekt pn. „Wielkopolskie ciepło przyjazne środowisku – opracowanie i emisja filmów edukacyjnych dla Wielkopolski Wschodniej”
dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu