Taryfa opłat 2020

Szanowni Państwo.

Od 1 listopada 2020r.  MPEC – Konin Sp. z o.o. wprowadza do rozliczeń z odbiorcami nowe stawki opłat za usługi przesyłowe. 
Zostały one zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.37.2020.ASz1 z dnia 6 października 2020r., która została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło Nr 265 (598) w dniu  6 października 2020r. [Druk do pobrania]

Nowe stawki opłat za usługi przesyłowe od 1 listopada 2020r.:

L.p. Stawka opłaty Jednostka miary Grupa odbiorców
A1 A2/A3 A4 A5

1.

stawka opłaty stałej za usługę przesyłową

roczna
zł/MW/rok
netto 71 117,98 58 816,99 72 400,49 33 347,44
brutto
/z VAT/
87 475,12 72 344,90 89 052,60 41 017,35
rata miesięczna zł/MW/m-c netto 5 926,50 4 901,42 6 033,37 2 778,95
brutto
/z VAT/
7 289,60 6 028,75 7 421,05 3 418,11

2.

stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową zł/GJ netto 15,47 16,48 15,55 9,43
brutto
/z VAT/
19,03 20,27 19,13 11,60

 


Prezes Zarządu
MPEC - KONIN Sp. z o.o.

Sławomir Lorek

.........................................................................................................................................

Od dnia 1 kwietnia 2020r. wprowadza do rozliczeń z odbiorcami zasilanymi w ciepło z sieci nr 1 nowe stawki opłat za usługi przesyłowe. Zostały one zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.6.2020.ASz1 z dnia 26 lutego 2020r., która została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE-Ciepło Nr 42 (385) w dniu 26 lutego 2020r. [Druk do pobrania]

Nowe stawki opłat za usługi przesyłowe od 1 kwietnia 2020r. wynoszą:

L.p. Stawka opłaty Jednostka miary Grupa odbiorców
A1 A2/A3 A4

1.

stawka opłaty stałej za usługę przesyłową

roczna
zł/MW/rok
netto 66 521,57 54 008,22 66 624,67
brutto
/z VAT/
81 821,53 66 430,11 81 948,34
rata miesięczna zł/MW/m-c netto 5 543,46 4 500,69 5 552,06
brutto
/z VAT/
6 818,46 5 535,85 6 829,03

2.

stawka opłaty zmiennej za usługę przesyłową zł/GJ netto 14,99 15,61 14,94
brutto
/z VAT/
18,44 19,20 18,38

Dla odbiorców pobierających ciepło z sieci nr 2 (Cukrownia Gosławice) stawki opłat za usługi przesyłowe pozostają na dotychczasowym poziomie.

 

Prezes Zarządu
MPEC - Konin Sp. z o.o.

Stanisław Jarecki