Adam Strakowski – Dyrektor Techniczny, Prokurent, mgr inż. inżynierii środowiska, z ponad 30 letnim doświadczeniem w MPEC-Konin. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Prywatnie ojciec dwóch córek, pasjonat fotografii przyrodniczej, muzyki i filmu oraz miłośnik kultury japońskiej.