Charakterystyka systemu

MPEC-Konin Sp. z o.o. dostarcza ciepło swoim mieszkańcom za pośrednictwem dwóch sieci ciepłowniczych:

Sieć nr 1 zasilana jest z dwóch źródeł ciepła

  1. Źródło nr 1 - Elektrownia Konin- Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin S.A.
  2. Źródło nr 2 – Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ZTUOK) - Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.

Podstawowym źródłem ciepła dla systemu ciepłowniczego Konina  jest Elektrownia Konin. System ciepłowniczy jest systemem  wodnym  pracującym  z regulacją jakościowo – ilościową w okresie sezonu grzewczego z parametrami 130/710C oraz z regulacją ilościową ze stałą temperaturą wody zasilającej 700C w okresie poza sezonem. W sytuacji przerwy remontowej lub awarii w źródle nr 1, dostawa ciepła do sieci ciepłowniczej na wniosek Dyspozytora sieci może być realizowana, ze źródła nr 2. Ciepło dostarczane jest do odbiorców siecią nr 1, której początki powstania sięgają lat 60-tych Z Elektrowni Konin w kierunku południowym wyprowadzone zostały dwie magistrale ciepłownicze 2xDN800 oraz 2xDN600, obecnie magistrala DN 600 wyłączona jest z ruchu i utrzymywana w rezerwie. Źródło nr 2 włączone jest w sieć magistralną DN 800 przyłączem DN 250 w odległości 1100 m od źródła nr 1.

Do komory rozdzielczej w Marantowie magistrale ciepłownicze 2xDN800 oraz 2xDN600 przebiegają równolegle. Od tej komory wzdłuż ul. Przemysłowej miasto zasilane jest magistralą 2xDN500, natomiast w kierunku zachodnim odgałęzia się magistrala 2xDN700, która zasila po drodze do lewobrzeżnej części miasta Konina osiedla: Zatorze, Chorzeń oraz Osiedle III. Zasadniczo system ciepłowniczy jest systemem promieniowym, jednak jego część wykonana jest w układzie pierścieniowym, co podnosi niezawodność dostaw ciepła dla znacznej części odbiorców w Koninie prawobrzeżnym. Dzięki dwóm pierścieniom realizowanym przez magistralę Osiedla Zatorze – 2xDN500, oraz osiedla III – 2xDN300 istnieje możliwość wykonania alternatywnych połączeń obejmujących wybrane rejony miasta. W źródłach utrzymywane jest stałe ciśnienie dyspozycyjne zadysponowane przez Dyspozytora sieci.

W głównych komorach zasilających poszczególne osiedla zamontowane są regulatory różnicy ciśnień, które niezależnie od zmieniających się przepływów utrzymują w sieci rozdzielczej ciśnienie dyspozycyjne o stałej wartości. Parametry w sieci ciepłowniczej monitorowane są w dziewięciu punktach rozmieszczonych na sieci magistralnej. Uzupełnieniem informacji o pracy sieci ciepłowniczej są dane, z monitoringu węzłów cieplnych i zdalnego odczytu ciepłomierzy.

W 2009 roku w związku z likwidacją Cukrowni Gosławice, MPEC – Konin przejął obowiązek dostarczania energii cieplnej mieszkańcom osiedla Cukrownia Gosławice i wybudował nową lokalną kotłownię o mocy zainstalowanej 1,54 MW, która produkuje ciepło doprowadzane do odbiorców siecią nr 2.

Sieć nr 2 pracuje z parametrami 90/700C. Jest to w większości stara sieć przejęta od poprzednich właścicieli. Sieć ma układ promieniowy.

Obiekty przyłączone są do sieci w sposób bezpośredni (bez zmiany parametrów). Wszystkie obiekty na granicy własności i eksploatacji (sieć – instalacja) wyposażone są w ciepłomierze, co wpływa na racjonalizację zużycia energii cieplnej przez odbiorców.