Cennik usług

1. Stawki opłat za konserwację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz węzła indywidualnego.

Stawki ustalane są w zależności od szczegółowego zakresu świadczonych usług, w drodze negocjacji.

2. Ceny za serwis ciepłowniczy:

L.p.

Wyszczególnienie usług

J.m.

Stawki opłat

/netto/

1

za dodatkowo zlecone przez Odbiorcę przerwanie i wznowienie dostarczania ciepła do 1 węzła

zł/czynność

72,56

2

za zlecone przez Odbiorcę sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo –rozliczeniowego

zł/czynność

44,44

3

za usługi pogotowia technicznego

zł/godz.

100,69

4

za zlecone przez Odbiorcę odwodnienie, napełnienie lub uzupełnienie wodą instalacji wewnętrznej

zł/czynność

156,93

Uwaga:

Wszystkie przedstawione powyżej stawki  i opłaty  nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

Oferta na drobne usługi instalacyjne

L.p.

Rodzaj usługi

Cena brutto za 1 szt.

Uwagi

Do 2 grzejników jednocześnie

Dla 3 grzejników jednocześnie

Dla 4 grzejników jednocześnie

1

Demontaż grzejnika

160,00 zł/szt.

150,00 zł/szt.

140,00 zł/szt.

-

2

Montaż grzejnika

255,00 zł /szt. + cena grzejnika

255,00 zł /szt. + cena grzejnika

230,00 zł /szt. + cena grzejnika

Cena grzejnika zależy od jego rodzaju i wielkości

3

Wymiana lub przełożenie grzejnika

300,00 zł/szt. + cena grzejnika

255,00 zł/szt. + cena grzejnika

240,00 zł/szt. + cena grzejnika

Cena grzejnika zależy od jego rodzaju i wielkości

4

Montaż lub wymiana zaworu grzejnikowego wraz z głowicą termostatyczną

35,00 zł/szt. + cena zaworu i głowicy

30,00 zł/szt. + cena zaworu i głowicy

28,50 zł/szt. + cena zaworu i głowicy

Cena zaworu i głowicy zależy od jego rodzaju i wielkości

Uwaga:

1. Przy robotach prowadzonych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych należy doliczyć koszt spuszczenia wody z instalacji c. o. w wysokości 156,93 zł netto. W przypadku, jeżeli roboty są wykonywane przez MPEC – KONIN na instalacjach będących w jego konserwacji, koszt spuszczenia wody z instalacji c. o. jest o 50% niższy.

2. Powyższe ceny obejmują:

  • Koszty robocizny,
  • Koszty materiałów pomocniczych,
  • Dojazdy,
  • Transport materiałów.

3. Dla pięciu grzejników i więcej jednocześnie – uzgodnienia indywidualne.

4. W cenach określonych jako brutto zastosowano 8% stawkę podatku VAT, która obowiązuje dla lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2 dla budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.