Cennik usług

1. Stawki opłat za konserwację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz węzła indywidualnego.

Stawki ustalane są w zależności od szczegółowego zakresu świadczonych usług, w drodze negocjacji.

2. Ceny za serwis ciepłowniczy:

L.p.

Wyszczególnienie usług

J.m.

Stawki opłat

/netto/

1

za dodatkowo zlecone przez Odbiorcę przerwanie i wznowienie dostarczania ciepła do 1 węzła

zł/czynność

200,00

2

za zlecone przez Odbiorcę sprawdzenie prawidłowości wskazań układu pomiarowo –rozliczeniowego

zł/czynność

120,00

3

za usługi pogotowia technicznego

zł/godz.

196,90

4

za zlecone przez Odbiorcę odwodnienie, napełnienie lub uzupełnienie wodą instalacji wewnętrznej

zł/czynność

286,40

Uwaga:

Wszystkie przedstawione powyżej stawki  i opłaty  nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

 

Oferta na drobne usługi instalacyjne

L.p.

Rodzaj usługi

Cena brutto za 1 szt.

Uwagi

Do 2 grzejników jednocześnie

Dla 3 grzejników jednocześnie

Dla 4 grzejników jednocześnie

1

Demontaż grzejnika

210,00 zł/szt.

200,00 zł/szt.

185,00 zł/szt.

-

2

Montaż grzejnika

320,00 zł /szt. + cena grzejnika

310,00 zł /szt. + cena grzejnika

300,00 zł /szt. + cena grzejnika

Cena grzejnika zależy od jego rodzaju i wielkości

3

Wymiana lub przełożenie grzejnika

460,00 zł/szt. + cena grzejnika

435,00 zł/szt. + cena grzejnika

410,00 zł/szt. + cena grzejnika

Cena grzejnika zależy od jego rodzaju i wielkości

Uwaga:

1. Przy robotach prowadzonych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych należy doliczyć koszt spuszczenia wody z instalacji c. o. w wysokości 286,40 zł netto. W przypadku, jeżeli roboty są wykonywane przez MPEC – KONIN na instalacjach będących w jego konserwacji, koszt spuszczenia wody z instalacji c. o. jest o 50% niższy.

2. Powyższe ceny obejmują:

  • Koszty robocizny,
  • Koszty materiałów pomocniczych,
  • Dojazdy,
  • Transport materiałów.

3. Dla pięciu grzejników i więcej jednocześnie – uzgodnienia indywidualne.

4. W cenach określonych jako brutto zastosowano 8% stawkę podatku VAT, która obowiązuje dla lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2 dla budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.