1. Czy z kranu w moim mieszkaniu  poleci zielona woda?
Barwiona woda w obiegu ciepłowniczym nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą użytkową, którą wykorzystujecie Państwo w domach. Nie ma fizycznej możliwości pojawienia się zabarwienia w przypadku zimnej wody, natomiast w skrajnych przypadkach zabarwienie ciepłej wody użytkowej oznacza uszkodzenie instalacji ciepłowniczej (wymiennik ciepła). Obieg wody użytkowej wykorzystywanej w Państwa domach, a obieg wody ciepłowniczej (obecnie barwionej) to odrębne, odizolowane od siebie instalacje. 

2. Gdzie zgłosić, że z kranu leci zielona woda?
Informację należy przekazać do Dyspozytora sieci ciepłowniczej pod nr tel. telefon 63 249 74 00, kom: 667 600 040 dostępnych przez całą dobę. 

3. Czego użyto do barwienia?
Do barwienia użyto produktu o nazwie handlowej FLUORESCEINA 200%. Ze względu na bardzo dużą wydajność kolorystyczną oraz selektywną barwę stosowany głównie do barwienia produktów chemii gospodarczej oraz znakowania wody w obiegach ciepłowniczych w celu identyfikacji potencjalnych nieszczelności

4. Czy to jest bezpieczne?
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 w sprawie klasyfikacji,  oznakowania  i  pakowania  substancji  i  mieszanin,  przy  wykorzystaniu  metody  obliczeniowej  oraz uwzględniając  dostępne  wyniki  badań  mieszanina  nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako stanowiąca zagrożenie dla zdrowia człowieka lub środowiska.