Aktualności projektu

mpec_news

Zawarto umowę z wykonawcą III i IV etapu przebudowy sieci ciepłowniczej

Więcej...

Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina

Więcej...

Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina

Więcej...

Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina

Więcej...

Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina

Więcej...

Zawarto umowę z wykonawcą II etapu przebudowy sieci ciepłowniczej

Więcej...