Aktualności projektu

Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina

Więcej...

Konkurs „Pokaż swój projekt”

Więcej...

Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina – plan na rok 2020 wykonany

Więcej...

Rury ciepłownicze pod Trasą Warszawską

Więcej...
mpec_news

Zawarto umowę z wykonawcą III i IV etapu przebudowy sieci ciepłowniczej

Więcej...

Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina

Więcej...

Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina

Więcej...

Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina

Więcej...