Znikająca napowietrzna sieć ciepłownicza

Zmiany, zmiany, zmiany... Niedługo widoczna na zdjęciu napowietrzna sieć ciepłownicza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o. o. zniknie z krajobrazu Starówki. Sieć ta jest likwidowana w ramach przebudowy systemu ciepłowniczego miasta Konina. MPEC–Konin otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach  działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2014 – 2020. Celem realizowanego projektu jest ograniczenie strat ciepła na przesyle oraz optymalizacja pracy systemu ciepłowniczego i poprawa jego funkcjonalności hydraulicznej. Planowany całkowity koszt realizacji projektu na okres czterech lat (2018-2021) to kwota 27 534 503,47 PLN, a dofinansowanie 12 463 988,34 PLN.

 

Konin bez potężnych rur! MPEC ociepla wizerunek miasta

Źródło: LM Lokalne Media Sp. z o.o.fot. Mirosław Jurgielewicz