Zima nam niestraszna

Pomimo okresu zimowego i zmiennych warunków pogodowych trwają prace związane z IV, ostatnim etapem realizacji zadania pn. „Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina”.
W trakcie realizacji jest:

  • Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Ogrodowej i Poznańskiej.
  • Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Hurtowej (od torów kolejowych do
    Poznańskiej).
  • Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku pomiędzy wałami Kanału Ulgi i rzeki Warty.

Przebudowa finansowana jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach  działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2014–2020. Celem projektu jest ograniczenie strat ciepła na przesyle oraz optymalizacja pracy systemu ciepłowniczego
i poprawa jego funkcjonalności hydraulicznej. Planowany całkowity koszt realizacji projektu na okres czterech lat to kwota 27 534 503,47 PLN przy planowanym dofinansowaniu 12 463 988,34 PLN.

Generalnym wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o.
z Torunia. Prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem, a zakończenie realizacji projektu planowane jest na IV kwartał tego roku.

Przebudowa sieci ciepłowniczej na odcinku pomiędzy wałami Kanału Ulgi i rzeki Warty – przecisk pod ul. Wiejską.
Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Ogrodowej i Poznańskiej