Zarządcy budynków wielorodzinnych z wizytą w MPEC-Konin

W czwartek, 1 października 2020r. MPEC-Konin gościł zarządców budynków wielorodzinnych, które zaopatruje w ciepło. W pierwszej części spotkania przedstawiciele Spółki zapoznali zgromadzonych z informacjami na temat:

- przebudowy systemu ciepłowniczego miasta Konina oraz usług konserwacyjnych, świadczonych przez MPEC-Konin,
- przygotowania do sezonu grzewczego 2020/2021,
- taryf dla ciepła,
- nowych odbiorców ciepła.

W drugiej części natomiast odbyła się merytoryczna dyskusja dotycząca nadziei i obaw, związanych z przyszłością sektora ciepłowniczego w naszym mieście, ale i w skali całego kraju. Zaproszeni goście poruszyli wiele kwestii nurtujących mieszkańców, korzystających
z ciepła sieciowego. Obie strony uznały spotkanie za potrzebne i konstruktywne, będzie więc ono w przyszłości kontynuowane.