XXIV Forum Ciepłowników Polskich

We wrześniu przedstawiciele  MPEC-Konin,  Sławomir Lorek - Prezes Zarządu i Adam Strakowski - Dyrektor Techniczny wzięli udział w XXIV Forum Ciepłowników Polskich zorganizowanym przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie (IGCP). Izba zrzesza ponad 280 firm ciepłowniczych o różnej wielkości i strukturze. Tegoroczna   edycja odbyła się w dniach 13-16 września tradycyjnie już w Międzyzdrojach.  Spotkanie odbyło się w cieniu pandemii koronawirusa. Z tego też powodu ograniczono liczbę uczestników tylko do 370 (w poprzednich latach ponad 600) przedstawicieli firm ciepłowniczych oraz przedsiębiorstw z nimi współpracujących. Pozostali chętni mogli uczestniczyć w spotkaniu jedynie zdalnie.

Głównym tematem Forum było „Ciepłownictwo istotną częścią zielonego ładu” (Green Deal). Sesje odbyły się na poziomie rządowym, samorządowym oraz w gronie przedstawicieli środowiska naukowego i branżowego ciepłowników.

W panelach dyskusyjnych wzięli udział między innymi: prof. Jerzy Buzek, reprezentujący Parlament Europejski, Karlis Goldstein - Komisja Europejska, Paweł Sałek - Doradca Prezydenta RP, Piotr Sprzączak - Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu, Jacek Ozdoba - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu, Rafał Gawin - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, Artur Michalski - Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW oraz Zarząd IGCP, przedstawiciele firm ciepłowniczych i profesorowie reprezentujący uczelnie techniczne.

Dyskutowano o tym, że sektor ciepłowniczy, jak i cała energetyka podlegać będzie fundamentalnej transformacji, w kierunkach wyznaczanych przez Unię Europejską w ramach polityki klimatycznej nakierowanej na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r.
i koncepcji zwiększenia celu redukcji emisji do 55% już w 2030 r. W związku z tym podkreślano potrzebę uzyskania dużego wsparcia finansowego dla gruntownego procesu modernizacyjnego branży. Głównym celem jest zwiększenie efektywności i obniżenie emisyjności, co dla przedsiębiorstw ciepłowniczych może być niezwykle trudne, bo wbrew stereotypom funkcjonującym w świadomości społecznej, branża jest „uboga” - firmy mają problemy
z płynnością finansową, a co dopiero z kolejnymi dużymi inwestycjami. Pomimo, że w budżecie unijnym pojawią się duże pieniądze na sfinansowanie inwestycji klimatycznych, mogą się pojawić problemy ze sfinansowaniem wkładu własnego przez firmy ciepłownicze. Jednocześnie energooszczędne budownictwo powoduje spadek zapotrzebowania na ciepło, a to przekłada się na niższe dochody przedsiębiorstw.

Rozmawiano także o tym, że ciepło ze źródeł odnawialnych energii (OZE) jest droższe, ale nie jest obciążone kosztami uprawnień za emisję. Dlatego w perspektywie drożejących uprawnień ciepło z OZE może być relatywnie tańsze od wytwarzanego w źródłach konwencjonalnych.

Nieodłącznym punktem programu forum było przyznanie przez Kapitułę, nagrody ”Laur Ciepłownictwa” która stanowi wyróżnienie dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych
i instytucji za wkład w rozwój sektora ciepłowniczego.

W programie forum równolegle odbył się Dzień Nowych Technologii, który cieszył się  dużym zainteresowaniem uczestników. Swoje najnowsze rozwiązania prezentowały firmy z zakresu optymalizacji procesów wytwarzania i przesyłu ciepła, efektywności zużycia energii, spełnienia wymogów środowiskowych oraz rozwiązań IT. Obradom towarzyszyła ekspozycja wystawowa, na której firmy z branży mogły zaprezentować swoje produkty i usługi. Uczestnicy Forum mieli możliwość zapoznania się z tym, co w ciepłownictwie najlepsze i najnowocześniejsze oraz wymienić poglądy i doświadczenia między sobą.