www.geotermia2030.pl

Aktualnie w Polsce działa 7 ciepłowni geotermalnych, kolejne 3 będą w tym roku – Koło, Sieradz, Konin. W roku 2024 będzie więc działać 10 ciepłowni geotermalnych. Od dzisiaj wspólnie z wieloma instytucjami, podmiotami uruchomiliśmy stronę www.geotermia2030.pl. Naszym wspólnym celem jest, aby z wykorzystaniem tej strony, liczba działających w Polsce ciepłowni geotermalnych w roku 2030 uległa podwojeniu. Zakładamy aktywną współpracę z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowym Instytutem Geologicznym, Polskim Stowarzyszeniem Geotermicznym, Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie i wszystkimi instytucjami, podmiotami, którym idea powstania kolejnych ciepłowni geotermalnych w Polsce jest bardzo bliska.
Zapraszamy: www.geotermia2030.pl