Umowa z NFOŚiGW podpisana

W dniu 28.10.2020 r. podpisana została umowa pomiędzy MPEC Konin, Sp. z o.o. a NFOŚiGW, dotycząca dofinansowania zadania pn.: ”Budowa Ciepłowni Geotermalnej” w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Tym samym zakończony został etap przygotowań formalnych i można przejść do fazy budowy Ciepłowni Geotermalnej. Za spółką długa droga starań, decyzji, zgód, pozwoleń i tworzenia właściwej dokumentacji. Sukces ten nie byłby możliwy bez zaangażowania wielu osób. Na pierwszym etapie (realizacja odwiertu GT-1) bardzo aktywnie pomagał poseł Tomasz Nowak, autor wielu interpelacji poselskich w kwestii wykorzystania wód geotermalnych, natomiast na etapie składania wniosku o dofinansowanie budowy ciepłowni, jego oceny i ostatecznych decyzji, mających miejsce w 2020 roku przydatna okazała się pomoc Pana Posła Leszka Galemby. Wiele serca w przygotowania do realizacji tej inwestycji włożył też były Prezes MPEC – Konin Stanisław Jarecki. Przy tej okazji słowa podziękowania należą się również władzom samorządowym Konina, radnym oraz pracownikom Spółki, którzy z tym tematem stykają się na co dzień. Prezydent miasta Konina Piotr Korytkowski od początku urzędowania za jeden z priorytetów swojej prezydentury uznał właściwe zagospodarowanie „geotermalnego skarbu”, ale również uporządkował wiele spraw z tym związanych.
Przypomnijmy jeszcze parametry nowej inwestycji, która za chwilę zacznie powstawać na naszych oczach.

Moc zainstalowana: 8,1 MWt
Planowana roczna produkcja energii cieplnej: 44 149,7 MWht/rok,[158.938,92 GJ]

Szacowany roczna redukcja emisji CO2: 6 746,09 Mg/rok
Planowany koszt całkowity brutto: 56.088.436,04 zł
Kwota dofinansowania: 24.141.132,00 zł
Projekt realizowany będzie w latach: 2021 – 2022

Informacja o podpisaniu umowy znajduje się również na stronie internetowej NFOŚiGW w artykule "Unijna dotacja na rozwój geotermii w Koninie" - [link]