Umowa z NFOŚiGW już podpisana


Umowa z  NFOŚiGW  na dofinansowanie  
przebudowy grupowych węzłów  na osiedlu Zatorze i Sikorskiego oraz sieci ciepłowniczej na ul. Leśnej została już podpisana.

W dniu 4 sierpnia 2020 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o. o. o podpisało  umowę  z Narodowym  Funduszem  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dotację bezzwrotną dla Spółki na dofinansowanie przebudowy grupowych węzłów na osiedlu Zatorze, osiedlu Sikorskiego oraz sieci ciepłowniczej na ul. Leśnej. Dotacja na kwotę  4.129.732,96 zł  stanowi aż 85% całkowitych kosztów inwestycji. Uzyskanie dotacji było rezultatem intensywnych przygotowań Spółki do przeprowadzenia inwestycji, przygotowaniem koncepcji, złożeniem Wniosku o dofinansowanie zadania  „Przebudowa węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie” w ramach projektu Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, konkurs zamknięty nr POIŚ.01.05.00-IW.03-00-K05/19. Przedsięwzięcie to polegać będzie na przebudowie sieci ciepłowniczej ul. Leśnej, likwidacji węzłów grupowych i sieci niskoparametrowych, budowie węzłów ciepłowniczych indywidualnych oraz budowie i przebudowie sieci wysokoparametrowych w ramach likwidacji węzłów grupowych. Zlikwidowanych zostanie 8 węzłów grupowych, z czego 7 na osiedlu Zatorze, 1 na osiedlu Sikorskiego, a w ich miejsce powstanie 29 węzłów indywidualnych. Projekt realizowany będzie w latach 2020 – 2023 i zapewni poprawę efektywności oraz zmniejszenie awaryjności sieci w powyższych lokalizacjach. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu automatyki  ciepłowniczej możliwa będzie niezależna regulacja i rozliczanie zużywanego ciepła dla każdego obiektu.
Tablica informacyjna, dotycząca realizacji powyższego zadania została już umieszczona przed siedzibą Spółki.