Trwa budowa ciepłowni geotermalnej

Wiele dzieje się w ostatnim czasie na wyspie Pociejewo, gdzie powstaje pierwsze źródło energii cieplnej na bazie wody geotermalnej, które będzie zarządzane i eksploatowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie. Postęp prac nadzorują nie tylko pracownicy MPEC-Konin, ale również Prezydent Miasta Konina Piotr Korytkowski, który odwiedził plac budowy w piątek, 29 października 2021 roku. Ze względu na wagę, jaką przykłada prezydent do powstania tej inwestycji, jest on na bieżąco informowany o przebiegu robót. Jeśli chodzi o konkretne zadania realizowane obecnie przez wykonawcę, to są to m.in.: budowa budynku głównego ciepłowni do poziomu „0”, budowa zbiornika żelbetowego o pojemności 2000 m³ oraz przyłącze ciepłownicze do magistrali przy Trasie Warszawskiej. Powyższy zakres planuje się zakończyć do końca bieżącego roku. Jeszcze w tym roku na placu budowy pojawi się wiertnia i rozpocznie się wykonanie otworu Konin GT-3, którego zakończenie znajdować się będzie na głębokości 2660 m.
Przypomnijmy, że moc zainstalowana ciepłowni wynosić będzie 8,1 MWt, a planowana roczna produkcja energii cieplnej blisko 159 tys. GJ.