Stacja meteorologiczna

Stacja meteorologiczna MPEC-Konin Sp. z o. o. powstała w celu optymalizacji procesu sterowania siecią ciepłowniczą. Podstawową funkcją stacji jest dostarczanie bieżących danych takich jak: temperatura, siła wiatru, nasłonecznienie, wilgotność powietrza itp., które są potrzebne w procesie sterowania pracą sieci ciepłowniczej oraz wykorzystywane do różnego rodzaju analizy funkcjonowania sieci.
Podgląd danych z naszej stacji meteorologicznej jest możliwy za pośrednictwem strony internetowej https://mpec-konin.meteo.com.pl/
Zapraszamy.