Ruszył II etap „Przebudowy węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie”

8 grudnia 2020 roku została podpisana umowa pomiędzy MPEC-Konin Sp. z o.o., a wybranym w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego przedsiębiorstwem  EURO-PROJEKT Aleksander Dudek z Wrocławia, na opracowanie projektów przebudowy węzłów i sieci ciepłowniczych w Koninie, w zakresie likwidacji węzłów grupowych na osiedlu Zatorze i Piłsudskiego.

Wartość umowna dla tego zakresu prac  to kwota 298 890,00  zł brutto, a ich realizacja nastąpi w roku 2021. W ramach realizacji przedmiotu umowy Projektant zobowiązany jest do przygotowania i złożenia kompletnej dokumentacji technicznej, formalno-prawnej oraz uzyskania prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę.

Podpisanie umowy stanowi drugi etap realizacji robót, na który MPEC-Konin otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w ramach  działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2014-2020.