Rekonstrukcja otworu zatłaczającego GT-3

Dzisiaj w obecności przedstawicieli wykonawcy - UOS Drilling i inwestora – MPEC-Konin, punktualnie o godz. 11.00 odbyła się tzw. kolaudacja czyli oficjalne rozpoczęcie prac rekonstrukcyjnych na otworze Konin GT-3. Budowa ciepłowni geotermalnej w Koninie zakończyła się w listopadzie ubiegłego roku, obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie, jednak nie przeprowadzono jego rozruchu z uwagi na zbyt niską chłonność otworu zatłaczającego. Głównym powodem jest zbyt nisko osadzona kolumna filtrowa w otworze zatłaczającym. Zgodnie z zapowiedziami prezesa MPEC - Konin Sławomira Lorka przekazanymi na konferencji prasowej w grudniu ubiegłego roku, wykonawca inwestycji, lider konsorcjum UOS Drilling, zobowiązał się na własny koszt do montażu i właściwego osadzenia nowej kolumny filtrowej. Termin zakończenia prac zgodnie z zatwierdzonym nowym projektem robót geologicznych został przewidziany na koniec kwietnia, a zakończenie całego projektu ma nastąpić 30 czerwca 2024 r.