Przebudowa systemu ciepłowniczego

W dniu 24 marca 2020 roku została podpisana (zdalnie przy wykorzystaniu podpisów elektronicznych) umowa pomiędzy MPEC-Konin Sp. z o.o., a wybranym
w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  Przedsiębiorstwem Specjalistycznym ENERGOTERM Sp. z o.o. z Torunia na przebudowę systemu ciepłowniczego miasta Konina na lata 2020 – 2021. Wartość umowna dla tego zakresu zadań  to kwota 12 500 000,00 zł netto. Podpisana umowa jest kolejnym, ostatnim etapem realizacji robót, na który MPEC – Konin otrzymał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach  działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko 2014 – 2020. Celem projektu jest ograniczenie strat ciepła na przesyle oraz optymalizacja pracy systemu ciepłowniczego i poprawa jego funkcjonalności hydraulicznej. Planowany całkowity koszt realizacji projektu na okres czterech lat to kwota 27 534 503,47 PLN przy planowanym dofinansowaniu 12 463 988,34 PLN. Roboty objęte umową realizowane będą w latach 2020 – 2021 i obejmują swoim zakresem budowę, przebudowę i likwidację sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Aleje 1-go Maja, Plac Górnika, Bydgoska, Dworcowa, Poznańska, Hurtowa, Ogrodowa, Spółdzielców, na wyspie Pociejewo w rejonie ulic Podwale, Wiejskiej oraz od ul. Grunwaldzkiej do ul. Wał Tarejwy. Ich wykonanie zakończy czteroletni okres przebudowy systemu ciepłowniczego miasta Konina. Pomimo zakłóceń komunikacyjnych i pandemii prace zostały rozpoczęte zgodnie z harmonogramem. W ramach przebudowy systemu ciepłowniczego miasta Konina likwidowane będą  znaczne odcinki napowietrznej sieci ciepłowniczej. Likwidacji ulegną napowietrzne sieci ciepłownicze na odcinku od Grunwaldzkiej do ulicy Wał Tarejwy. Likwidacji ulegnie magistralna sieć ciepłownicza na wyspie Pociejewo, co daje możliwość przebudowy systemu komunikacyjnego w obrębie wyspy i ulicy Wojska Polskiego. Zniknie sieć ciepłownicza od ulicy Spółdzielców wzdłuż ulicy Poznańskiej w obrębie doliny Nadwarciańskiej. Cały program przebudowy i likwidacji napowietrznej sieci ciepłowniczej oprócz aspektów efektywnościowych ma na celu poprawę wizerunkową miasta poprzez wyeliminowanie z przestrzeni rur ciepłowniczych. Likwidacja znacznej części napowietrznej sieci ciepłowniczej na terenie miasta Konina spowoduje w konsekwencji zmniejszenie strat przesyłowych.