Przebudowa na ostatniej prostej

Nie zwalniają tempa prace związane z IV, ostatnim etapem „Przebudowy systemu ciepłowniczego miasta Konina”. W końcowej fazie realizacji jest:

  • Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Ogrodowej i Poznańskiej – trwają roboty związane z wykonaniem przecisku pod ul. Poznańską,
  • Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Hurtowej (od torów kolejowych do
    Poznańskiej),

Trwają również roboty związane z przebudową sieci ciepłowniczej na odcinku pomiędzy wałami Kanału Ulgi i rzeki Warty. W rejonie ul. Wiejskiej powstaje podziemna komora ciepłownicza, w której zamontowana zostanie sekcyjna armatura odcinająca, odwadniająca oraz urządzenia regulacyjne. Prace w tym rejonie utrudnione były z uwagi na wysoki stan wód gruntowych, dlatego przez cały okres ich realizacji poziom wody gruntowej obniżany był przez pracę tzw. igłofiltrów.

W kwietniu 2021 roku rozpoczęto też realizację zadania pod nazwą: Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul. Bydgoskiej do ul. Dworcowej.
Przy okazji dorzucamy garść zdjęć, związanych z prowadzonymi pracami.  

Przygotowanie próby ciśnieniowej w ramach Budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Hurtowej
Przygotowanie próby ciśnieniowej w ramach Budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Hurtowej
Komora ciepłownicza przy ul. Wiejskiej w ramach przebudowy sieci ciepłowniczej na odcinku pomiędzy wałami Kanału Ulgi i rzeki Warty.
Komora ciepłownicza przy ul. Wiejskiej w ramach przebudowy sieci ciepłowniczej na odcinku pomiędzy wałami Kanału Ulgi i rzeki Warty.
Wykonywanie przecisku pod ul. Energetyka w ramach budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul. Bydgoskiej do  ul. Dworcowej.
Wykonywanie przecisku pod ul. Energetyka w ramach budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej od ul. Bydgoskiej do ul. Dworcowej.