Prezes NFOŚiGW z wizytą w MPEC-KONIN

W poniedziałek, 20 września w siedzibie MPEC-Konin gościliśmy Artura Michalskiego - Zastępcę Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Celem wizyty było zapoznanie się z przebiegiem inwestycji: „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie” a także zwieńczenie procesu konstrukcji modelu finansowania tego bardzo ważnego dla miasta i jego mieszkańców zadania. Ostatecznie wartość inwestycji wynosi 60,6 mln zł brutto, z czego netto: 26,3 mln zł stanowi dotacja z NFOŚiGW, 15 mln pożyczka z NFOŚiGW, 4 mln zł z budżetu miasta Konina oraz 4,2 mln zł stanowią środki własne MPEC-Konin. Warto w tym miejscu dodać, że NFOŚiGW wspiera finansowo trzy realizowane obecnie przez MPEC-Konin inwestycje: „Przebudowę systemu ciepłowniczego miasta Konina”, „Przebudowę węzłów i sieci ciepłowniczej miasta Konina” oraz „Budowę Ciepłowni Geotermalnej w Koninie”. W spotkaniu uczestniczył Poseł na Sejm RP  - Leszek Galemba oraz Zastępca Prezydenta Miasta Konina - Paweł Adamów. Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i liczymy na owocną współpracę w przyszłości dla dobra mieszkańców i klimatu.