Podpisanie umowy o przyłączenie pomiędzy JMBMP a MPEC -Konin Sp. z o.o.

Podpisana dzisiaj  umowa o przyłączenie zawarta pomiędzy Johnson Matthey Battery Materials Poland Sp z o.o a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. określa warunki przyłączenia budowanego obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z zapewnieniem dostawy ciepła na potrzeby: centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz wentylacji procesowej kompleksu budynków. Już od jutra, po podpisaniu umowy, MPEC-Konin Sp. z o. o. rozpoczyna prace projektowe związane z budową przyłącza ciepłowniczego wraz z komorą ciepłowniczą. Realizacja tej inwestycji planowana jest w 2021 roku, a odbiór ciepła na przełomie 2021/2022 roku.
Umowa podpisana została w obecności m.in. prezydenta Konina Piotra Korytkowskiego oraz Francesco Sangalli, Local Site Project Manager - Comm1, Johnson Matthey Poland Sp. z o. o.