Ogłoszenie

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia : „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w związku z rozstrzygniętym konkursem o dofinansowanie nr POIS.01.01.01-IW.03-00-005/19 prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.              

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane w dniu: 23.02.2021 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zgodnie z art. 86 i art. 87 ustawy Pzp i opublikowane w dniu: 26.02.2021 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz udostępnione w bazie danych TED (Tender Electronic Daily) - dokument: Dz. Urz. US-OJ/S: 2021/S 040-100804. Ponadto ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego

Link do Biuletynu Informacji Publicznej - [link]
(patrz - "Zamówienia Publiczne")