Ogłoszenie

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia : „Budowa Ciepłowni Geotermalnej w Koninie

Część I – Budowa Ciepłowni Geotermalnej wraz z infrastrukturą
Część II - Wykonanie otworu geotermalnego Konin GT-3 

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w związku z rozstrzygniętym konkursem o dofinansowanie nr POIS.01.01.01-IW.03-00-005/19 prowadzonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.              

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane w dniu: 28.09.2020 r. Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy Pzp, opublikowane w dniu: 02.10.2020 r.
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i jest udostępnione w bazie danych TED (Tender Electronic Daily) - dokument: 2020/S 192-464489 PL. Ponadto ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

Link do zamówienia - link