„Nowe rury” - oszczędność ciepła i mniej awarii

Z okolic stadionu na konińskim Pociejewie zniknął rurociąg ciepłowniczy. Poprawiło to znacznie krajobraz tej części miasta. Wymiana sieci z napowietrznej na podziemną niesie za sobą także inne pozytywne skutki. Nowy rurociąg pozwoli na zmniejszenie strat ciepła, ale też ograniczy do minimum ciepłownicze awarie. Na Pociejewie zastosowano bowiem nowoczesną instalację z systemem alarmowym. – Przy każdym uszkodzeniu rury stalowej lub naruszeniu płaszcza izolacji z pianki poliuretanowej zostaniemy o tym poinformowani. Dzięki temu będziemy mogli zareagować, zanim dojdzie do korozji rurociągu, a co za tym idzie, do poważnych awarii – tłumaczy Adam Strakowski, dyrektor techniczny Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Koninie. Straty ciepła ograniczy wspomniana izolacja z pianki poliuretanowej, która zastąpiła stosowaną wcześniej wełnę mineralną. – Dzięki temu, na koniec sieci dotrze woda o wyższej temperaturze. Przy wymianie sieci zmniejszamy też średnicę rurociągów i skracamy ich trasy. W efekcie woda o wymaganych parametrach dopłynie szybciej do odbiorców – dodaje Adam Strakowski. Zakopywanie napowietrznych ciepłociągów w Koninie trwa już od kilku lat. Wszystkie etapy tej inwestycji będą kosztować ok. 27 milionów złotych, z czego dofinansowanie z NFOŚiGW ok. 12,5 mln zł. Prace mają zakończyć się w październiku.