Nowa usługa powiadomień SMS

Z przyjemnością informujemy, że Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o., mając na względzie podniesienie standardu świadczonych usług, postanowiło uruchomić w najbliższym czasie dla naszych odbiorców bezpłatną usługę powiadomień SMS. Za pomocą tej usługi będziemy wysyłać wiadomości związane z realizacją zawartej z Państwem umowy na przesył, dystrybucję i sprzedaż ciepła oraz powiadomienia o przerwach w dostawie ciepła. Celem aktywacji usługi prosimy o wypełnienie stosownego oświadczenia, które dostarczymy Państwu z najbliższą fakturą, a następnie przesłanie go na adres firmy lub w formie skanu na adres e-mail: sekretariat@mpec.konin.pl. Powyższe oświadczenie można również pobrać w zakładce „Strefa klienta\Aktualni odbiorcy ciepła\Powiadomienia SMS” na naszej stronie internetowej www.mpec.konin.pl.

Jednocześnie przypominamy o funkcjonującej od marca br. usłudze E-faktura, dzięki której macie Państwo możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną. W trosce o środowisko naturalne zachęcamy Państwa do skorzystania z tej formy faktury. Aktywacja usługi również polega na wypełnieniu  stosownego oświadczenia, które dostarczymy Państwu z najbliższą fakturą, a następnie przesłanie go na adres firmy lub w formie skanu na adres
e-mail: sekretariat@mpec.konin.pl. Powyższe oświadczenie można również pobrać w zakładce „Strefa klienta\Aktualni odbiorcy ciepła\e-Faktura” na naszej stronie internetowej www.mpec.konin.pl.