MPEC-Konin z dotacją w zakresie edukacji ekologicznej

Od pewnego czasu staramy się skupiać nie tylko na działalności ciepłowniczej. Rozbudowujemy kanały informacyjne, by lepiej komunikować się z otoczeniem, jesteśmy też żywo zainteresowani edukacją z zakresu „lekcji ciepła” począwszy od pierwszych klas szkół podstawowych. Staramy się również pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację naszych pomysłów. Dlatego miło jest nam zakomunikować, że w ramach przedsięwzięć związanych z edukacją ekologiczną nasz projekt pn. „Wielkopolskie ciepło przyjazne środowisku…” otrzymał dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wysokości 80 000 zł. Dzięki temu zrealizujemy i wyemitujemy filmy edukacyjne, dotyczące ciepła systemowego, ekologicznych źródeł ciepła czy też wykorzystaniu zasobów geotermalnych w naszym regionie. W ramach naboru złożone zostały 183 wnioski. W wyniku przeprowadzonej oceny selekcji do dofinansowania w formie dotacji zakwalifikowało się 52 wniosków a w formie pożyczki 5 wniosków (w tym na 4 wnioski zaplanowano również dotację). Finanse zabezpieczone … zabieramy się więc do roboty.