MPEC-Konin rozpoczyna sezon grzewczy

W związku z licznymi wnioskami największych odbiorców o rozpoczęcie dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania, MPEC-Konin Sp. z o.o.  rozpoczął z dniem 25 września 2020 r. sezon grzewczy.
Celem właściwego przygotowania do sezonu grzewczego 2020/2021 Spółka MPEC-Konin wykonała w ciągu roku szereg prac, z których najważniejsze to:

 • Remont bieżący wszystkich węzłów cieplnych będących własnością MPEC-Konin Sp. z o.o.
 • Przegląd sieci ciepłowniczej z usunięciem usterek i zagrożeń.
 • Budowa i przebudowa sieci (ul. Dworcowa - Poznańska, ul. Bydgoska - Poznańska,
  ul. Górnicza - Aleje 1 Maja - Plac Górnika - Bydgoska) oraz demontaż sieci wzdłuż ulicy Warszawskiej.
 • Przebudowa sieci i przyłączy do budynków przy ul. Leśnej 2- 29 i Okólnej 1 i 3.
 • Budowa sieci i przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Przemysłowej 39a.
 • Przebudowa przyłącza do budynku przy ul. Kolejowej 30 (Przedszkole).
 • Rozbudowa pięciu węzłów cieplnych o układ przygotowania ciepłej wody na
  osiedlu I i II.
 • Niezbędne przeglądy i remonty w kotłowni nr 1 i sieci nr 2 (osiedle Łężyn).

MPEC-Konin posiada również niezbędne zasoby konieczne do usunięcia ewentualnych awarii.