MPEC-Konin – plany na 2024 rok

W celu zapewnienia ciągłości i pewności dostaw ciepła dla odbiorców z terenu miasta Konina, MPEC – Konin Sp. z o.o. planuje w 2024 wykonać przebudowę wyeksploatowanej kanałowej sieci ciepłowniczej przy ul. Przyjaźni (od ul. 11 Listopada do ul. Wyszyńskiego) na sieć preizolowaną. Kontynuujemy również proces modernizacji węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Konina – na rok 2024 zaplanowano modernizację 26 węzłów.
W zakresie budowy przyłączy ciepłowniczych w ramach nowych przyłączeń projektowanych obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej planuje się wykonanie między innymi przyłączy w rejonie ulic: Krzemieniowa, Cyrkoniowa/Topazowa/Nefrytowa, Wyszyńskiego i Pietrygi.