Miasto Konin gotowe do sezonu grzewczego

Miasto gotowe do sezonu grzewczego 2019/2020. MPEC-Konin sp. z o.o., z myślą o nadchodzącej zimie, wykonał następujące prace:
1. Remont bieżący węzłów będących własnością MPEC – Konin Sp. z o.o. – 100%.
2. Przegląd sieci ciepłowniczej z usunięciem usterek i zagrożeń.
3. Nową sieć, przyłącza oraz węzły cieplne do budynków przy ul. Górniczej 9 i 11, Kolejowej 24, 26 i 28.
4. Przebudowę sieci i przyłączy do budynków przy ul. Przemysłowej 3A, 3B, 5 i 7.
5. Przebudowę sieci i przyłączy do budynków przy ul. Al. 1 Maja 7, 7A i 9.
6. Przebudowę odcinka sieci DN 125 na ul. Przemysłowej.
7. Przebudowę odcinka sieci w ul. Miłej.
8. Rozbudowę pięciu węzłów cieplnych o układ przygotowania ciepłej wody na osiedlu II.
9. Niezbędne przeglądy i remonty w kotłowni nr 1 i sieci nr 2 (osiedle Łężyn).

Dodajmy, że nasza firma posiada sprzęt oraz zapas materiałów niezbędnych do usuwania ewentualnych awarii sieci ciepłowniczej. MPEC-Konin kontynuuje też zadanie "Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina", która trwa od początku 2018 roku i zakłada przebudowę 16 odcinków. W 2019 roku przebudowano odcinki w ulicach Kościuszki, Zagórowska, Parowa, Szpitalna, Bydgoska i Pl. Górnika.